ჩვენ შესახებ

რას გთავაზობთ?

ჩენ გთავაზობთ სხვადასხვა სირთულის ექსკურსიებსა და სალაშქროსაფეხმავლო ტურებს საქართველოს მასშტაბით.რატომ ბისნა?

მიზეზები, თუ რატომ უნდა აირჩიოთ ბისნა:
ჩვენ წაგიყვანთ იქ, სადაც სხვები ვერ წაგიყვანენ. ბისნას ტურებში, მეტ-ნაკლებად ცნობილი მიმართულებების გარდა, მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია უცნობ ტურებს, რომლებიც სხვა ტურისტული კომპანიების შემოთავაზებებში არ არის და რომელთა დიდი ნაწილის ტურისტული „აღმოჩენა“ სწორედ ბისნას ეკუთვნის. ასეთია ოქროსწყლის ტბები, ყუროს ქედი, გედაქლარი – რკონი, არხოტი  ისართღელე – გიორგიწმინდა, ცხვანდირის ტბები და სხვა.
დაბალი ფასები
გამოცდილი გამყოლები
მეგობრული და მხიარული გარემო